Loading...

25, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

పద్యావళి


దీపము మార్గముఁ జూపును
రేపటి యుదయము వరకును రేయిని బహుధా
కాపుగ కావలి కాచును
దాపఱికమనునది లేక తన సొమ్మిచ్చున్.

అందము దీపపు రూపము
నందము తన కాంతులెపుడు నవనిని దానే
కుందుల వెలిగెను కాదా
చందురునికి మారుగ మఱి సాటిక లేదే!

వరుసగ వెలిగెను దీపపు
విరులిక విరిసెను గనుమిక వెన్నెలఁ బంచెన్.
కరములు బట్టెను బాలుడు
తరుణము తనకిది టపాసు దక్షిణ కోరెన్.
                     ---------లక్ష్మీదేవి