Loading...

28, ఆగస్టు 2012, మంగళవారం

నృత్యాభినయ వేళ......


ఎప్పుడూ దర్శిని (చానల్) లలో నృత్య/నాట్య ప్రదర్శనలు చూడటమే కానీ, ఈ మధ్య కాలములో ప్రత్యక్షంగా వేదికమీద ప్రదర్శనలు తిలకించే అదృష్టము కలిగింది. నాట్యము చూసి ఆనందించటమే కానీ అందులో ఓనమాలు తెలియని నాకు ప్రేక్షకురాలిగా కలిగే భావాలని మాత్రమే ఇక్కడ చెపుతున్నాను.

                        భరతనాట్యము, కథక్ కాస్సేపు చూడవచ్చు కానీ, మన కూచిపూడి మాత్రం ప్రతి కీర్తనలో ఉన్న చిన్ని కథనాన్ని తన హావభావాలతో పూర్తి నాటకంగా మలచి చూపించే నర్తకీమణులు, నర్తకరత్నముల నాట్యాన్ని ఎంతసేపైనా చూడవచ్చు. లీనమైపోయి... కొన్ని కీర్తనల విషయంలో ఇది ఇలా జరిగితే కొందరు వాళ్ళ ప్రతిభచేత అట్లా జరిపిస్తారు. అంటే మనం లీనమై పోయేటట్లు.

                         అందుకే నాకు కూచిపూడి చాలా ఇష్టం. ఒక నాలుగైదు కీర్తనలతో ప్రదర్శన ముగించేముందు వచ్చే తిల్లాన కూడా నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. అసలు అన్నిటికన్నా ఇష్టము. నేనింతవరకూ చూసిన తిల్లాన లన్నీ శ్రీ బాలమురళీకృష్ణ గారే కూర్చారు. అసలు ఈ ప్రక్రియ కు ఆద్యులు వీరేనా లేక ఇంతకు ముందు ఇంకెవరైనా చేశారా, చేస్తున్నారా అనే వివరాలు తెలియవు. నాకు తెలిసిన వారిలో ఇలాంటి సందేహాలు తీర్చగల వారూ లేరు. మన బ్లాగు ప్రపంచంలో అన్నిరంగాల నిష్ణాతులూ ఉన్నారు. వారేమయినా దయ యుంచి చెపుతారని ఆశిస్తాను. లేకపోతే వారి బ్లాగుల్లో నాట్యం గురించిన ప్రాథమిక విషయాలయినా పరిచయం చేస్తూ వ్రాసినా చాలా సంతోషపడతాను.

ఇంతకీ ఈ మధ్య నేను చూసిన నాట్య ప్రదర్శన గురించిన ముచ్చట్లు.

                     ఒక వనితామణి సరస్వతీఅష్టకము, భవానీఅష్టకము, సుబ్బలక్ష్మి గారి కీర్తన ఒకటి మొదలయిన వాటితో పాటు హనుమాన్ చాలీసా మొత్తాన్ని అభినయించి చూపినారు. మొదట్లో కొంచెం స్వర్ణకమలం భానుప్రియ అక్కడక్కడా కనిపించినా, తర్వాత్తర్వాత బాగా లీనమయి చేసినారు. హనుమాన్ చాలీసా లో అయితే ప్రతీ సందర్భంలోనూ హనుమ ముఖాన్ని ప్రతిబింబించేటట్లు తన ముఖాన్ని మూతిని ఆ ముద్ర లో తీసుకువచ్చారు. శానా బాగా చేసినారు. హనుమాన్ చాలీసా అభినయించగా నేను చూడడం మొదటిసారి.

                        ఒక పురుషరత్నం స్వాగతం కృష్ణా, జయదేవుని అష్టపదులు, మరికొన్ని కీర్తనలని చక్కగా అభినయించారు. అతడు మొదట్నించీ లీనమయి నటించారు. వేదిక ఎత్తు తక్కువగా, పొడవు తక్కువగా ఉన్నది. పైన దీపపు తీగలు వేలాడుతున్నాయి. అతడు పొడుగైనవాడు. చేతులు పైకి ఎత్తినపుడల్లా తీగలు ఎక్కడ తగులుతాయేమో అనిపించేది. ఒక కీర్తన తరువాత ఒక పని అబ్బాయి వచ్చి తీగలు సరి చేసినాడు.
అమ్మయ్య అనుకున్నాను. స్వాగతం కృష్ణా కీర్తనలో వేదిక లో వెనక వరకూ పోయి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చినపుడు ఆ వేగంలో అయ్యో కాలు ముందుకు పెట్టేస్తాడేమో అనిపించేంతగా అందులో లీనమయినట్టే ఉండేవాడు, కానీ జాగ్రత్తగానూ ఉండేవాడు. శానా బాగా చేసినాడు.

             ఇక వీటి తర్వాత దూరదర్శన్ జాతీయ దర్శిని లో మీనూఠాకూర్ అనే గుజరాతీ ఆమె తెలుగు నేర్చుకొని కూచిపూడి నేర్చుకొని ప్రదర్శనలు ఇస్తూ , శిష్యులకు కూచిపూడి నేర్పిస్తూ ఉన్నామెని పరిచయం చేయడం ఆమెతో సంభాషణ విన్నాను, చూసి శానా సంతోషమైంది. ఆమె ఎంతగా కూచిపూడిని ఇష్టపడుతుంది అనేది మాటలను బట్టి అర్థమయితుంది.
తెలుగుభాషా దినోత్సవమంట ఈరోజు. ఈరోజు మనదైన ఈ కూచిపూడి గురించి మాట్లాడుకోవడం సంతోషం.