Loading...

23, మార్చి 2012, శుక్రవారం

వసంత నందన వైభవం


మిసిమిన్ చూపెడు చిన్నియాకులవి నెమ్మేనన్,  విలాసంబుగా
ముసినవ్వుల్ కురిపించుచున్ నటనలన్ మోహింపజెయ్యున్, నిలన్ .
కుసుమంబందున హాసముల్ సొగసులై కొంగ్రొత్త గా శోభిలున్,
హసితమ్మొక్కటి మోమునందు బలు వయ్యారమ్ము నొల్కించుచున్,

నందనమను వర్షమునను నాయికయ్యె 
నదె గను  వసంత భామిని నబ్బురముగ
సంతసమ్మును పంచుచు సాగిపోవ
వేడుకొందునిదె యుగాది వేళయందు.
చిగురాకులలో నూగుచు
వగలను కురియగ వనమున పాటల నెన్నో
మిగ మురిపెముగా పాడుచు
జగములకా కోకిలమ్మ సంతసమొసగున్.

మల్లెలు మాలల రూపున
పల్లెత మనముల మరింత వలపుల బెంచున్
కల్లాకపటములెఱుగని
సల్లాపములాడ భర్త సరసన జేరున్.


చల్లలు ద్రావుచున్ జనులు సందెల గాలులు  కోరుచుందురే!
మెల్లగ సాగుచున్న రవి మేఘము గప్పుట చూడనెంతురే!
పిల్లలు కోరుకున్నటుల ప్రీతిగ వేడుక దేలుచున్ మరే
యల్లరి చేయబోమనుచు నందర తోడను బొంకనేర్తురే!


--మందాకిని (లక్ష్మీదేవి)